Toomas Lott: "Socrates on Moral Deference"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1023
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Dag, tid och plats)

Toomas Lott, University of Tartu: "Socrates on Moral Deference"