“Litotes in English: Past and present perspectives”.

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Rum 16-1044
  • Föreläsare: Claudia Claridge, University of Augsburg
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Merja Kytö
  • Föreläsning