Runråd 96. Maja Bäckvall: Konstruera och rekonstruera runinskrifter för allmänheten

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Maja Bäckvall
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium