Tuva Haglund – Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Tiden)

Tuva Haglund slutventilerar sitt avhandlingsmanuskript om häxflickor och läskulturer i Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgrens Engelsforstrilogi. Opponent: Julia Pennlert, Högskolan i Borås. Mer information meddelas senare.

Ordf.: Williams