Handelsrättsliga seminariet

Bokpresentation: EU Competition Litigation: Transposition and First Experiences of the New Regime (Hart Publishing)

Vid seminariet presenterar redaktörerna boken och hoppas, om tryckning och logistik fullföljs i tid, kunna överräcka varsitt exemplar till seminariedeltagarna. 

Boken har redigerats av docent Magnus Strand (Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen – handelsrätt) docent Vladimir Bastidas Venegas (Uppsala universitet, Juridiska institutionen), och  dr Marios Iacovides (Stockholms universitet, Juridiska institutionen / Konkurrensverket). 
 
Seminariet hålls på svenska (men kan hållas på engelska om det finns deltagare som inte behärskar svenska) och seminariedeltagarna erbjuds enkel lunchförtäring. 
 
Anmälan sker till magnus.strand@fek.uu.se senast den 22 maj. Ange eventuella önskemål om särskild kost. 
 
Varmt välkommen!
/Sektor handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen 

Handelsrättsliga seminariet