Microparticles; from dust to mediators

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Hedstrandsalen, ingång 70
  • Föreläsare: Fariborz Mobarrez
  • Kontaktperson: Anders Larsson
  • Föreläsning

Välkommen till Institutionen för medicinska vetenskapers seminarieserie! Vänligen notera att föreläsningen hålls på engelska.