Why does Sarah feel short of breath when exercising? Results from the ANDAS and CELADY study

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Hedstrandsalen
  • Föreläsare: Henrik Johansson, universitetslektor vid institutionen för neurovetenskap samt postdoc vid institutionen för medicinska vetenskaper
  • Kontaktperson: Christer Janson
  • Föreläsning

Välkommen till institutionen för medicinska vetenskapers seminarieserie!