Möjligheter vid plattformen för preklinisk PET/MRI

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Hedstrandsalen
  • Föreläsare: Sergio Estrada, föreståndare för plattformen för preklinisk PET/MRI, institutionen för läkemedelskemi.
  • Kontaktperson: Per-Ola Carlsson
  • Föreläsning

Välkommen till Institutionen för medicinska vetenskapers seminarieserie!