Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Hedstrandsalen
  • Kontaktperson: Rolf Larsson
  • Föreläsning

Välkommen till Institutionen för medicinska vetenskapers seminarieserie!