Chefsutbildning: Våld i äldres nära relationer

  • Datum: –16.30
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Therese Clifford
  • Utbildning

Syftet med denna utbildning är att öka deltagarnas möjlighet att stötta sin personal i arbetet med att uppmärksamma våld i äldres nära relationer i verksamheten.

Genom gemensamma övningar kommer deltagarna få möjlighet att komma fram till vad som behövs i deras verksamhet för att kunna stötta sina medarbetare. Under utbildningen tas den kunskap och de erfarenheter gruppen har sedan tidigare till vara och erfarenhetsutbytet i gruppen blir en viktig del. Målet är även att alla i gruppen ska öka sina kunskaper om våld i nära relationer. 

Målgrupp: chefer, arbetsledare, verksamhetsutvecklare inom socialtjänst i Västmanlands län. 

Läs mer om evenemanget