Utbildning för socialtjänst – FREDA bedömningsmetoder

Målsättningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha redskap att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd inklusive kunskaper att genomföra en säkerhetsplanering och riskbedömning.

Målgrupp: Socialtjänst och rättsväsende med verksamhet i Västmanland. Övriga i mån av plats.

Läs mer om evenemanget