Utbildningsdag om dokumentation för utförare av skyddat boende

Länsstyrelsen genomför en utbildningsinsats gällande utförare av skyddat boende. I december hade Länsstyrelsen en utbildningsdag om kvalitet i skyddat boende för utförare. Nu genomför Länsstyrelsen en andra utbildningsdag med fokus på dokumentation för utförare av skyddat boende.