Utbildning för kursledare i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en utbildning för kursledare. Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för kommuner att kunna erbjuda grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i egen regi med stöd av en kursledare.

Utbildningen fokuserar på att ge stöd till deltagarna att utbilda med hjälp av gruppspåret i webbkursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” som tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Deltagarna får också pedagogiskt stöd att utbilda generellt.

Läs mer om evenemanget