Symposium – Shifting Locations and Perspectives

  • Datum: –17.30
  • Plats: Engelska parken - Geijersalen (Eng6-1023)
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Charlotta Widmark
  • Konferens

Symposium – Shifting Locations and Perspectives in the Study of Religion, an homage to Jan-Åke Halvarson.

Läs mer på symposiets hemsida eller ladda ned affisch nedan.

Ytterligare information

Symposium – Shifting Locations and Perspectives