Institutionsgemensamt seminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Boströmrummet, A11:2
  • Föreläsare: Docent och utredare Göran Stiernstedt
  • Arrangör: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Kontaktperson: Stefan Eriksson
  • Föreläsning

En diskussion av Nära Vård-utredningen och dess konsekvenser för forskning och utbildning av sjuksköterskor men även av annan vårdpersonal som läkare, sjukgymnaster mm.