Karl Bergman: avhandlingskapitel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Karl Bergman, Uppsala universitet, lägger fram ett avhandllingskapitel: "Proper Function of  Moral Judgment"