Anna Bohlin: ”Förtrollande nationer"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Margaretha Fahlgren
  • Föreläsning

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Gästföreläsning av docent Anna Bohlin, Universitetet i Bergen: ”Förtrollande nationer: folktro och nationalism i skandinavisk skönlitteratur 1830–1850”

Ordf.: Margaretha Fahlgren


Presentation
Projektet studerar skönlitteratur som en viktig form för att sprida och väcka känslor för nationen under första hälften av 1800-talet i Sverige, Finland och Norge. Remediering av muntlig tradition var en central – och ambivalent – aspekt av en nationalistisk pedagogik. Presentationen kommer att lyfta fram hur häxan i skönlitteraturen omfunktionerades i nationens tjänst – magi blev del av en religiös förhandling mellan folktro, fornnordisk myt och en kristen utvecklingstanke, och ställdes på olika sätt i relation till medborgarskap. Den nationalistiska pedagogiken laddades vidare i skönlitteraturen med känslor, inte minst genom icke-realistiska genredrag även i realistiska romaner. De övernaturliga dimensionerna i melodram, allegori och gotik implicerar också emotionella strukturer: romanformen fungerade som en affektproducerande maskin.