Varför drabbas vi olika? Om psykisk ohälsa, arv, miljö och risk för beroende

  • Datum: –19.00
  • Plats: Campus Gotland Almedalsbiblioteket sal E22
  • Föreläsare: Charlotte Skoglund, specialist i allmänmedicin och psykiatri och överläkare specialiserad inom utredning och behandling av neuropsykiatriska diagnoser som till exempel ADHD och autismspektrumproblematik hos barn, ungdomar och vuxna.
  • Arrangör: Uppsala universitet och Almedalsbiblioteket
  • Kontaktperson: Mathias Hallberg
  • Föreläsning

Det kommer dagligen nya rapporter om ökad psykisk ohälsa, men vad menar vi när vi talar om samsjuklighet och varför är det viktigt att utreda och beskriva symtom utifrån de diagnostiska kriterierna? Varför drabbas vissa av psykisk ohälsa och vad innebär det när olika psykiatriska diagnoser förekommer samtidigt?