ADHD - risker, orsaker och lösningar?  

  • Datum: –19.00
  • Plats: Campus Gotland Almedalsbiblioteket sal E22
  • Föreläsare: Charlotte Skoglund, specialist i allmänmedicin och psykiatri och överläkare specialiserad inom utredning och behandling av neuropsykiatriska diagnoser som till exempel ADHD och autismspektrumproblematik hos barn, ungdomar och vuxna.
  • Arrangör: Uppsala universitet och Almedalsbiblioteket
  • Kontaktperson: Mathias Hallberg
  • Föreläsning

ADHD är en vanligt förekommande diagnos som ofta debuterar tidigt och sedan tar sig olika uttryck i olika delar av livet. Hur kan vi förstå ADHD utifrån ett livsloppsperspektiv och vad möter dessa individer för utmaningar genom livet.