D som i Doping, hur kopplar det till ANDT?

  • Datum: –19.00
  • Plats: Campus Gotland Almedalsbiblioteket sal E22
  • Föreläsare: Mathias Hallberg, professor i molekylär beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitet. Han har de senaste 20 åren forskat på hur anabola steroider och andra droger påverkar hjärnan.
  • Arrangör: Uppsala universitet och Almedalsbiblioteket
  • Kontaktperson: Mathias Hallberg
  • Föreläsning

Det är allmänt känt att doping och då framför allt anabola androgena steroider påverkar personlighet, relationer, hälsan och minnesfunktioner, men det har också visat sig vara en inkörsport till ytterligare drogmissbruk och inte minst har dopningspreparat kunnat relateras våldsbeteende. Vad är det egentligen som händer i hjärnan när man administrerar anabola steroider?