Disputation Mudassir Imran Mustafa

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2, Kyrkogårdsgatan 10, 751 20 Uppsala
  • Kontaktperson: Helena Grönqvist
  • Telefon: 018-471 3508
  • Disputation

Mudassir Imran Mustafa, U-CARE medarbetare och doktorand vid både Institutionen för informatik och media, och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, försvarar sin avhandling ”Sustaining the Usefulness of eHealth Research Software - Lessons Learned in Action Design Research” 10 juni klockan 13:00, Ekonomikum Hörsal 2, Kyrkogårdsgatan 10, 751 20 Uppsala

Opponent:
Universitetslektor Anders Hjalmarsson Jordanius 

Betygsnämnd:
Professor Darek Haftor
Universitetslektor Maria Hägglund
Professor Maung Kyaw Sein

Huvudhandledare:
Universitetslektor Jenny Eriksson Lundström

Biträdande handledare:
Forskare Helena Grönqvist
Biträdande universitetslektor Jonas Sjöström