Ilan Kelman: "Sustainable Island Life?"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Campus Gotland - E22 (Almedalsbibliotekets hörsal)
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Owe Ronström
  • Föreläsning

Forskningsprogrammet Hållbara besök

Öar tillhör världens rikaste biotoper. Därför är de också särskilt utsatta för skövling och miljöpåverkan. Idag hotas många öar av alltför hårt nyttjande och klimatförändringar.

Samtidigt används öar världen över som laboratorier för försök att hejda skövling och klimatpåverkan. På Gotland pågår försök bl.a med ny vatten- och energiförsörjning. Vilka utmaningar ställs öbor inför? Har öbor ett särskilt ansvar för hållbar utveckling?


Professor Ilan Kelman, University College London: "Sustainable island life?"

Abstract
Due to assumed constraints on population size, resources, and external connections, many island communities state that they face significant challenges. Yet many advantages and opportunities can sometimes appear, although they might not always be wanted. This talk raises questions about the possibilities for sustainable island life, using examples from the tropics to the poles. Tourism, waste management, and a clean environment are considered, examining aspects of being unique, being creative, and being ethical.

Ytterligare information

Ilan Kelman: