Lunchseminarium: Fostran till valfrihet

  • Datum: –13.00
  • Plats: IBF:s seminarierum Trädgårdsgatan 18
  • Föreläsare: Susanne Urban
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Ulrika Wahlberg
  • Seminarium

Lunchseminarium med Susanne Urban, som presenterar sin nya bok "Fostran till valfrihet. Skolvalet, jämlikheten och framtiden"

Vi bjuder på en vegetarisk wrap och dricka!
Begränsat antal platser, anmälan senast fredag 3 maj kl 12.00

Anmälan via länken http://doit.medfarm.uu.se/kurt13931

I mitten av 1990-talet infördes omfattande politiska reformer i det svenska utbildningssystemet. Skolan blev mer marknadsorienterad, kommuner och företag fick möjlighet att driva grund- och gymnasieskolor och det fria skolvalet infördes. Den här boken beskriver hur förändringen gick till, vad den innebär för eleverna och vilka långsiktiga konsekvenser den leder till.

Slutsatserna i boken baseras på internationella och nationella studier samt författarnas egna observationer och intervjuer med politiker, tjänstemän och elever, samt analys av statistik. Boken riktar sig till blivande lärare och till andra yrkesverksamma som i sitt arbete hanterar elevers skolval, men även till beslutsfattare och tjänstemän som har uppgift att organisera skolan.