Agency and Structure in International History

  • Datum: –18.00
  • Plats: SCAS Thunbergssalen, Linneanum, Thunbergsvägen 2
  • Föreläsare: Fredrik Logevall, Laurence D. Belfer Professor of International Affairs, Harvard University
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Sandra Maria Rekanovic
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsning med historikern Fredrik Logevall, Harvard, som kommer att tala om 'agency and structure' i internationell historia. Efteråt ges tillfälle till frågor. Föreläsningen hålls på engelska.