Planeringsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap och retorik

Planering av verksamheten inom högre seminariet ht 2019.

Ordf.: Williams