Interdisciplinary Garden Party

Mingel för att träffa andra forskare intresserade av tvärgående forskningssamarbeten inom Uppsala universitet.

Circus är en ny plattform för tvärgående kultur- och samhällsforskning vid Uppsala universitet. Syftet är att stimulera nyskapande forskning genom att möjliggöra nya samarbetsmönster inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap samt de andra områdena inom Uppsala universitet.

OSA till info@circus.uu.se senast 6 maj 2019.

Interdisciplinary Garden Party