Presentationer av kandidatarbete i geovetenskap Vt-19

  • Datum:
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen, Villavägen 16, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Anna Neubeck
  • Utbildning, Studentevenemang

Väkomna att lyssna på presentationer av kandidatarbeten i geovetenskap VT19. Evenemanget är uppdelat på två dagar: måndag 19 april samt fredag 3 maj.

29 april. Hambergsalen

08.15 – 08.45

Oscar Davies

Handledare: Kevin Bishop

Opponent: Maria Jonsson

Variationer av mängden löst organisk kol (DOC, dissolved organic content) i temporära och konstanta vattendrag i boreala skogslandskap

08.45 – 09.15

Camille Valette

Handledare: Michael Streng

Opponent: Sheryl Ilao Åström

Description of a population of phosphatic brachiopods from the Lower-Middle Cambrian boundary, North Greenland.

 

09.15 – 09.45

Jens Henriksson

Handledare: Erik Jonsson

Opponent: Lovisa Hökby

Bestämmelse av de niob och tantal förande faserna i Stripåsen pegmatiten.

 

--

paus

--

 

10.00 – 10.30

Andrej Rapp

Handledare: Hannes Mattsson, Bjerking Stockholm

Opponent: Josefin Löfgren, Lovisa Linden Magnusson

Urlakning av sulfidmineral ur olika kornstorleksfraktioner

 

10.30 – 11.00

Per Pettersson

Handledare: Patrik Nilsson, Fritjof Fagerlund

Opponent: Emma Nilsson

Framtagning av konceptuell modell för spridnings- och nedbrytningsmönster av en industriförorening med klorerade lösningsmedel

-

11.00 – 11.30

Gabriella Skog

Handledare: Roger Herbert

Opponent: David Ahlgren Mattsson

A study on reinjection of geothermal water after energy recovery - in Iceland and in the rest of the world

 

11.30 – 12.00

Emma Nilsson & Monika Hawrylak

Handledare: Sergey Marchenko, Rickard Pettersson

Opponent: Signe Adelsköld & Per Pettersson

Spatial and temporal variations in perennial firn aquifers on Lomonosovfonna, Svalbard

 

--

lunch

--

 

13.15 – 13.45

Jennie Pedersen & Lovisa Hökby

Handledare: Christian Zdanowicz

Opponent: Monika Hawrylak & Erika Nääs

Kvicksilverföroreningar i Mackenzieflodens avrinningsområde

 

13.45 – 14.15

Josefin Lövgren & Lovisa Lindén-Magnusson

Handledare: Anna Neubeck

Opponent: Camille Valette

Analyses of Mineralogy and Occurrence of Petroleum in the Bedrock on the Island Sollerön, the Siljan Ring in Central Sweden

 

--------------------


3 Maj 2019

 

08.15 – 08.45

Ottar Bergman

Handledare: Ward van Pelt

Opponent: Leona Paraschaki

A regional analysis of changing climate conditions and glacier mass balance in Svalbard

 

08.45 – 09.15

Tove Florén

Handledare: Lars Maersk Hansen, Sölve Hov

Opponent: Hugo George

Naturliga variationer i glacial lera med avseende på deformationsegenskaper

09.15 – 09.45

Leona Paraschaki & Linda Eriksson

Handledare: Rickard Pettersson

Opponent: Ottar Bergman

Snödistribution och magasinering I svenska fjällen

--

paus

--

10.00 – 10.30

Signe Adelsköld & Sheryl Ilao Åström

Handledare: Roger Herbert, Christian Pleijel & Anders Nordström

Opponent: Marcus Olsson

Circular water challenge

10.30 – 11.00

Maria Jonsson

Handledare: Roger Herbert

Opponent: Oscar Davies

Kalibrering och funktionskontroll av

Hydrologisk mätutrustning vid

Pumphuset, Uppsala

11.00 – 11.30

Jonas Hagerfors

Handledare: Lars Maersk Hansen, Esra Bayoglu Flener, Teddy Johansson

Opponent: Fredrik Engström

Jämförelse av hanteringen av data i Geostudio och Novapoint

11.30 – 12.00

Hugo George

Handledare: Marcus Wallin

Opponent: Linda Eriksson

Blue Carbon: a literature review of the science behind the different carbon sequestration- and burial rates of mangrove forests, tidal marshes and seagrass meadows and their importance in the global carbon budget

--

lunch

--

13.15 – 13.45

Andreas Andersson

Handledare: Johanna Mård

Opponent: Sabine Rousku

Påverkan och återhämtning i hydrologi och landtäcke efter skogsbrand i permafrostområde

13.45 – 14.15

David Ahlgren Mattsson

Handledare: Teddy Johansson, Esra Bayoglu Flener & Lars Maersk Hansen

Opponent: Gabriella Skog

Jämförelse av portrycksmätning i Uppsalalera mellan portrycksmätare och dissipationstest

14.15 – 14.45

Sabine Rousku

Handledare: Steffi Burchardt % Emma Rhodes

Opponent: Andreas Andersson

Interaction between different magmas in Reyðarártindur magma chamber, SE Iceland

--

paus

--

 

15.00 – 15.30

Marcus Olsson & Erika Nääs

Handledare: Christian Zdanowicz

Opponent: Jennie Pedersen & Andrej Rapp

Comparison of crystal size distributions in two samples from Cerro Bayo cryptodome, Charchahuén volcano, Argentina