Existential media studies: Contours of a Field in the Making

  • Datum: –12.00
  • Plats: H429 Faculty Club
  • Föreläsare: Amanda Lagerkvist, forskare vid institutionen för informatik och media
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media
  • Kontaktperson: Christian Sandström
  • Föreläsning

Amanda kommer att presentera sin forskning - både uppkomsten av hennes KAW / WAF-program: hennes nuvarande bokprojekt och hennes visioner för framtiden - i ljuset av det växande fältet av existentiella mediestudier som hon är grundare av. Läs mer om Amandas arbete och forskningsnätverket DIGMEX här: http://et.ims.su.se