Grassroots Organizing for Social Change

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ekonomikum H429 / Faculty Club
  • Föreläsare: Michael J. Papa is Professor and Department Chair at the Department of Communication and Dramatic Arts, College of Arts and Media, Central Michigan University, Michigan, USA.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media
  • Kontaktperson: Christian Sandström
  • Föreläsning

Gästföreläsning som ingår i kursen “Corporate Communication” men den är öppen för allmänheten.
Michael J. Papa är gästprofessor vid institutionen för informatik och media under april-maj 2019.