Ventilering av kandidatuppsatsen om en jämförande analys av utvalda noveller av Jayprakash Kardam och Ajay Navariya (Hindi)

  • Datum: –15.45
  • Plats: Engelska parken 9-3068
  • Föreläsare: David Dymén
  • Arrangör: Indologi
  • Kontaktperson: Heinz Werner Wessler
  • Seminarium