Studentexpeditionen stängd 14-15 maj

  • Datum:
  • Plats: Ekonomikum
  • Föreläsare: Studentexpeditionen håller stängt pga av planeringskonferens.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media
  • Kontaktperson: Studerandeexpeditionen informatik och media
  • Utbildning