SNUA

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetsförvaltningen Kryddsalvian, Segerstedt. Lokal B 41 på Campus Gotland.
  • Kontaktperson: Brita Svensson
  • Sammanträde

Möte för samordningskommittén för naturvetenskapliga utbildningar på avancerad nivå, SNUA