Disputation, Srinivas Akula

Disputation

Den 5 juni 2019 lägger Srinivas Akula fram sin avhandling för offentligt försvar.

Titel: The mast cell transcriptome and the evolution of granule proteins and Fc receptors

Opponent: Prof. Arne Egesten, Lunds universitet

Betygsnämnd: Prof. Birgitta Heyman, Imbim; Prof. Irene Söderhäll, Uppsala universitet; Prof. Caroline Fossum, SLU och Prof. Dan Larhammar, Uppsala universitet.