Mänskliga rättighetsdagarna 2019

  • Datum:
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Flera arrangörer
  • Kontaktperson: Mejla MR-dagarna
  • Konferens

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Årets tema är "Rätten till hälsa".

Läs mer på MR-dagarnas webbplats

Klockslagen är preliminära.