Utbildningsdag om våld mot personer med funktionsnedsättningar

  • Datum: –15.00
  • Plats: Halmstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Halland
  • Kontaktperson: Sigun Lilja
  • Utbildning

Under utbildningsdagen presenteras baskunskap om våld i nära relationer och metoder för att upptäcka och hantera våld i mötet med personer med funktionsnedsättning.

Chefer och personal inom funktionshinderområdet, angränsande hälso- och sjukvård och idéburen sektor.

Läs mer och anmäl dig