Utbildningsdag om våld mot personer med funktionsnedsättningar

  • Datum: –15.00
  • Plats: Jönköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings län
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Jönköpings län
  • Utbildning

Målgruppen för utbildningen är chefer och personal inom funktionshinderområdet, angränsande hälso- och sjukvård och idéburen sektor.