Utbildning FREDA-kortfrågor Malmö

  • Datum: –16.00
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer
  • Kontaktperson: Therese Olin
  • Utbildning

Välkommen till en utbildning om att upptäcka och fråga om våldsutsatthet.

Under utbildningsdagen kommer ni att få baskunskaper om våld i nära relationer samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA kortfrågor.

Läs mer och anmäl dig