Grundkurs i mänskliga rättigheter

  • Datum:
  • Plats: Uppsala lokal meddelas senare
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Eva Norgren
  • Telefon: 018-471 18 98
  • Utbildning

Grundutbildning för statligt anställda, särskild i chefspositioner, som i sin yrkesutövning har ansvar för implementering av de mänskliga rättigheterna.

Mål med kursen är att deltagarna:

Ska få övergripande och inom förvaltningen relevanta kunskaper om de mänskliga rättigheternas juridiska, politiska och moraliska dimensioner

Får möjligheten att bearbeta frågan om hur mänskliga rättigheter konkret förverkligas i det offentliga utifrån de krav som ställs av lagstiftaren

Ska kunna identifiera situationer där mänskliga rättigheter aktualiseras inom det egna ansvarsområdet Får stöd i planeringen av eventuella utbildnings- och andra insatser inom den egna myndigheten/enheten.

Anmälan >>