Disputation: Magnus Heldin, "Designing grinding tools to control and understand fibre release in groundwood pulping"

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen Å10132
  • Doktorand: Magnus Heldin
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Magnus Heldin
  • Disputation

Disputation: Magnus Heldin, avd tillämpad materialvetenskap, "Designing grinding tools to control and understand fibre release in groundwood pulping". Opponent: Docent Birgitta Engberg från Mittuniversitetet.