Oscar Jansson: "Om mottagandet av Graham Greenes författarskap i olika länder"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Doktoranden Oscar Jansson, Lunds universitet, presenterar sin pågående forskning om mottagandet av Graham Greenes författarskap i olika länder

Ordf.: Svedjedal