(INSTÄLLT) Transforming Education for Agenda 2030 - Online Conference

Swedesd tillsammans med Universitets- och högskolerådets (UHR:s) verksamhet Den globala skolan, Centre for Collaborative Learning for Sustainable Development (CCL) och Unescos Regionala kontor i Sydafrika (UNESCO ROSA) arrangerar en onlinekonferens om utbildning för hållbar utveckling 27-29 November 2019.

Konferensen 'Transforming Education for Agenda 2030' kommer att lyfta frågor som rör transdisciplinär utbildning inom formellt, icke-formellt och informellt lärande. Syftet är att dela forskning och utvecklingsarbete samt identifiera nya vägar att skala lärande och utbildning för hållbar utveckling. Konferensen riktar sig till forskare, grundskole- och universitetslärare samt praktiker från hela världen.

Konferensen genomförs som pilot för innovativa sätt att träffas, lära och utbyta kunskaper med varandra på ett miljömässigt hållbart sätt.

(OBS! Inställt)