Why Interdisciplinarity? Promises, Problems, Practices - symposium

Centre for Integrated Research on Culture and Society, Circus, inbjuder till ett symposium om tvärvetenskap. Obligatorisk anmälan senast 16 september.

Symposiet berör tvärvetenskap som praktik och som ett fenomen värt att studera. Bland symposiets teman återfinns relationerna mellan tvärvetenskaplighet och de metoder vi använder samt utmaningarna med att utvärdera tvärgående forskning. Symposiet samlar presentationer av ledande forskare från Uppsala och internationellt. En session under eftermiddagen består av tre parallella workshops. En workshop handlar om vad det kan betyda för karriären att engagera sig i tvärvetenskapliga projekt, en annan handlar om utmaningarna med att leda tvärvetenskapliga initiativ och den tredje workshopen fokuserar på hur tvärvetenskaplighet har och kan beforskas.
 
Symposiet vänder sig till alla som är intresserade av olika former av mång-, tvär- och transdisciplinär forskning med ett fokus på sådan forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.  Symposiet kommer att hållas på engelska.
 

Anmälan stängd

The symposium engages with interdisciplinarity both as a practice and as an object of scholarly study. Among the topics covered are the relations between interdisciplinarity and the research methods used. Another topic concerns the specific challenges that come with assessing interdisciplinary research. The symposium includes presentations from leading scholars from Uppsala and abroad. One afternoon session takes the format of three parallel workshops. One workshop focuses on interdisciplinary and career aspects from the viewpoint of junior researchers, another workshop focuses on leadership challenges and the third on how interdisciplinarity can be studied. 

The symposium is aimed for anyone interested in different forms of interdisciplinary research. We will hold the symposium in English.

Registration closed

Ytterligare information

Why Interdisciplinarity? Promises, Problems, Practices - symposium