Disputation: Chenyu Wen, ”Solid-State Nanopores for Sensing – From theory to applications”

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen
  • Doktorand: Chenyu Wen
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Chenyu Wen
  • Disputation

Disputation: Chenyu Wen, avd Fasta tillståndets elekronik. ”Solid-State Nanopores for Sensing - From theory to applications”. Opponent: Professor Ulrich F. Keyser, University of Cambridge.