HS: Amalia Juneström

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 4/2007
  • Föreläsare: Amalia Juneström
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 3420
  • Seminarium

Amalia Juneström presenterar sitt pågående avhandlingsarbete. Juneström arbetar som doktorand på Institutionen för ABM.