HS: Olle Sköld

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 4/2007
  • Föreläsare: Olle Sköld
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 3420
  • Seminarium

Olle Sköld presenterar sin pågående forskning. Sköld arbetar som universitetslektor och forskare på Institutionen för ABM.