Ravaayat-e taarix dar manzume-i montasher nashode az asr-e safavi (History in an unpublished epic from the Safavid era)

  • Datum: –15.30
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Dr. Nozhat Ahmadi, Esfahan University språk: persiska
  • Arrangör: Iranska seminariet
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Telefon: 018-471 7869
  • Seminarium