Lärarcafé: Konsten att leda i klassrummet

  • Datum: –19.00
  • Plats: Blåsenhus Entréhallen (Visionstrappan), Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala
  • Föreläsare: Moderator: Martin Karlberg, universitetslektor vid inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Paneldeltagare: Ann Widerström, förstelärare på Gluntens montessoriskola (F-1) Jonas Nilsson, förstelärare på Stordammens skola (6-9) Carina Skeri, universitetsadjunkt vid inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Jonas Johansson, universitetsadjunkt vid inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för samverkan och Sektion Lära
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna.

Tema 5 december: Konsten att leda i klassrummet

Att vara lärare är att vara ledare. Att veta vägen till ordning och studiero. Att bygga positiva relationer, lösa konflikter och ha en vaken blick på individen såväl som gruppen. Ett gott ledarskap är en förutsättning för elevens lärande och välbefinnande. 

Årets sista Lärarcafé riktar ljuset mot ledarskapet i klassrummet.Vi tittar närmare på vad ett gott ledarskap egentligen består av, och diskuterar utifrån situationer där det blir avgörande. Till vår hjälp har vi en panel bestående av universitetsadjunkter och verksamma lärare med lång erfarenhet på området. Martin Karlberg, lektor vid inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, modererar samtalet.