Utbildning: Våld i nära relationer som berör äldreomsorg/LSS i södra länsdelen – tillfälle 3 och 4

  • Datum: –16.30
  • Plats: Kumla
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län m.fl.
  • Kontaktperson: Klara Bolinder
  • Utbildning

Länsstyrelsen Örebro och kommuner i södra delen av Örebro län arrangerar tillsammans med AMPHI produktion en utbildning i ämnet.

Utbildningen riktar sig till utsedda medarbetare och chefer inom äldreomsorg och LSS i de södra länsdelarna och är kostnadsfri (lunch och fika till självkostnadspris). Utbildningen är uppdelad på totalt fyra träffar. De första två träffarna deltar samtliga på, men de sista träffarna är det specifikt utsedda nyckelpersoner som ska gå.

Anmälan på denna sida berör träff 3 och 4 och riktar sig därför enbart till av chefer utsedda nyckelpersoner.

Läs mer och anmäl dig här