Hur motverkar vi mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning?

  • Datum: –15.45
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Linnéa Björck
  • Konferens

Välkommen till en konferens och workshop om mäns våld mot kvinnor och om hur vi bättre kan motverka våldet som riktas mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till konferens och workshop om mäns våld mot kvinnor. Under dagen talar sakkunniga och goda exempel på arbetssätt och metoder delges. Under eftermiddagen hålls en workshop om hur vi bättre kan motverka våldet som riktas mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Målgrupp för dagen är enhetschefer, socialtjänst, chefer, samordnare/strateger och politiker.

Läs mer och anmäl dig här