Den brottsförebyggande arbetsprocessen – Utbildningsdag

  • Datum: –16.00
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Camilla Tjernberg
  • Utbildning

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en heldagsutbildning om kunskapsbaserad brottsprevention och den brottsförebyggande arbetsprocessen.

Utbildningen ger kunskap om de områden som utgör grunden för ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete: kartläggning, orsaksanalys, val av åtgärder och uppföljning/utvärdering. Teori varvas med praktiska exempel. Utbildningen ger också översiktlig kunskap om centrala kriminologiska begrepp och teorier.

Läs mer och anmäl dig här